Науково-практична та освітня конференція нейрохірургів України “Невідкладна нейрохірургія”, присвячена
100-річному ювілею проф. Г.П. Педаченка

 31 травня - 01 червня 2023 року

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в науково-практичній та освітній конференції нейрохірургів України  “Невідкладна нейрохірургія”, присвяченій 100-річному ювілею проф. Г.П. Педаченка, яка відбудеться 31 травня – 1 червня 2023 р.  у місті Києві.

Тематика конференції  невідкладна нейрохірургія при мозковому інсульті і травматичних ушкодженнях центральної нервової системи є мультидисциплінарною, тому запрошуємо нейрохірургів, ортопедів-травматологів, неврологів, реабілітологів та інших спеціалістів. Традиційно наукова програма конференції буде представлена усними доповідями, а також лекціями провідних  фахівців.

Нейрохірургія — високотехнологічна галузь медицини, розвиток якої відбувається надзвичайно швидкими темпами. Успіхи нейрохірургії, особливо впродовж останнього десятиліття, у діагностиці та лікуванні судинних, травматичних уражень структур центральної та периферичної нервової системи зумовлені досягненнями фундаментальних нейронаук і впровадженням у практику сучасних, інноваційних технологій.

Проведення конференції сприятиме підвищенню кваліфікації фахівців, поглибленню та одержанню ними нових професійних знань, ознайомленню з новими технологіями та розробками у галузі нейронаук і можливостями їх практичного використання.

Сподіваємося на Вашу зацікавленість і плідну співпрацю!

Організатори конференції

Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика

Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України 

Українська нейрохірургічна асоціація

Оргкомітет

Поліщук Микола Єфремович
Співголова оргкомітету (за згодою)

Завідувач кафедри нейрохірургії Національного університету охорони здоров'я України імені П.Л. Шупика МОЗ України, член-кор. НАМН України, д.м.н., проф., засл. діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Цимбалюк Віталій Іванович
Співголова оргкомітету (за згодою)

Президент НАМН України, академік НАН та НАМН України, д.м.н., проф., засл. діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії Україии в галузі науки і техніки

Педаченко Євгеній Георгійович
Співголова оргкомітету

Директор ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромоданова НАМН України», академік НАМН України, д.м.н., проф., засл. діяч науки і техніки України, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки

Сірко Андрій Григорович
Співголова оргкомітету (за згодою)

Президент Української нейрохірургічної асоціації, завідувач відділення церебральної нейрохірургії №2 КЗ «Дніпропетровська обласна клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова МОЗ України», д.м.н., проф., засл. лікар України

Тематика

Тематика доповідей

1. Мозковий інсульт

2. Нейротравма


Тематика тез

1. Нейротравма

2. Спінальна нейрохірургія

3. Судинна нейрохірургія

4. Нейроонкологія

5. Хірургія основи черепу

6. Дитяча нейрохіругія

7. Відновлювальна нейрохірургія

8. Функціональна нейрохірургія

9. Нейрорадіологія

10. Нейроанестезіологія та інтенсивна терапія

11. Медицина болю

12. Нейрореабілітація і якість життя хворих

13. Фундаментальні нейронауки

14. Організація нейрохірургічної служби

15. Питання підготовки кадрів

Програма

У програмі можливі зміни.

24_Програма 30.05.23.docx

Реєстрація

Участь у конференції - безкоштовна.

Щоб стати учасником заходу, необхідно зареєструватись.

Учасник конференції отримує сертифікат для атестації на присвоєння (підтвердження) лікарської кваліфікаційної категорії та йому зараховується 10 балів за критеріями нарахування балів безперервного професійного розвитку відповідно до Порядку проведення атестації лікарів, затвердженого наказом МОЗ України від 22.02.2019 №446.

Формат проведення конференції буде оголошено додатково.

Тези

Запрошуємо переглянути збірку тез конференції. У збірці реалізований пошук за рубрикою, за назвою тез та за прізвищем автора.

-------

Прийом тез закінчено.

Вимоги до тез 

Мова 

Українська, англійська

Обсяг тез

Не більш 2500 знаків. Зверніть увагу! Форма для тез автоматично відсікає зайві знаки.

Порядок оформлення

– назва тез; – прізвища і ініціали авторів; – установа, місто, країна; – текст тез; – ключові слова.

Структура тез

– Мета. – Матеріали і методи. – Результати. – Висновки.

Таблиці, формули і графічні малюнки до публікації не приймаються.

Публікація тез

Тези конференції опубліковані тільки в електронному вигляді.

День перший
"Мозковий інсульт"

День другий
"Нейротравма"

Контакти

Васюта Віра Анатоліївна

vasyuta.v@ukr.net

066 719 68 30

Йовенко Тетяна Анатоліївна

yovenko.neuro@gmail.com

050 826 92 28

Никифорова Анна Миколаївна

anna.neuro@gmail.com

067 500 79 56